Kurs i Google analytics!

Nå i disse karantenetider har jeg tatt meg tiden til å sertifisere meg i nybegynner kurset til Google analytics. Det er et kort og læringsrikt kurs som har som formål å lære deg å analysere ulike typer data fra nettsider.

Hva er Google analytics?

Google analytics er et gratis verktøy fra Google som sporer og tar opp trafikk på ulike nettsider. Ved hjelp av verktøyet kan man analysere varigheten på øktene til de som besøker siden, hvordan de endte opp på nettsiden (nyhetsbrev, via en søkemotor slik som Google, ved å direkte skrive inn URL’en til nettsiden osv), demografien til de besøkende, og mye mer. Kurset er delt opp i fire deler som skal hjelpe deg forstå det grunnleggende bak å analysere nettrafikk. De fire delene ser slik ut:

Unit 1: Introducing Google Analytics

Unit 2: The Google Analytics Interface

Unit 3: Basic Reports

Unit 4: Basic Campaign and Conversion Tracking

Hver “unit” har 3-5 steg som inneholder informasjonsvideoer, interaktive demoer og en evaluering på 10-16 spørsmål der man trenger 80% riktig for å passere videre til neste unit.

Ved hjelp av et nybegynner kurs i Google analytics kan man analysere nesten alle nøkkelelementer ved trafikken på en nettside. Her er en typisk enhets oversikt der vi får informasjon om antall brukere, antall nye brukere, økter, økt-varighet, bounce rate etc.

Som vi ser er de delt inn i to deler:
Acquisition: Forteller oss om antall brukere og hvor brukerne kommer ifra, i tillegg til antall økter.
Behaviour: Er som direkte oversatt atferden til brukerne. Den forteller oss hvor mange som blar videre på nettsiden, antall sider de blar per økt, og gjennomsnittlig varighet på øktene.

Mine tanker rundt kurset

Det var et veldig enkelt og lettlært kurs, selv om noen av begrepene kan virke ukjente, er det helhetlig ikke så komplisert. Med tanke på at dette kurset er noe vi trengte sertifisering i videre i DIG2103, ser jeg frem til å bruke kunnskapen jeg tillærte meg i Google Analytics.

Hvis du som leser synes dette hørte interessant ut, anbefaler jeg deg å ta en titt på linken under: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6